Zastanawiałeś się kiedyś kim tak naprawdę, jest inwestor zastępczy? Zapewne zetknąłeś się już kiedyś z tym pojęciem.

Warto podkreślić już na początku, że nie występuje ono ani w Prawie budowlanym, ani w żadnej innej ustawie. Jest to więc pojęcie pozaprawne, definiowane przez praktykę.

Inwestora zastępczego najłatwiej określić jako osobę fizyczną lub prawną (rzadziej), która dokonuje czynności w imieniu prawdziwego (bezpośredniego, prawidłowego) inwestora. Może on podejmować wszystkie czynności należące do inwestora bezpośredniego i ma obowiązek spełniać te czynności, do których inwestor prawidłowy jest zobowiązany.

Inwestora zastępczego zatrudnia się na podstawie umowy. Najczęściej będzie to umowa zlecenia. W umowie określa się strony (zleceniodawcą jest inwestor bezpośredni, a zleceniobiorcą zastępczy), ich zakres obowiązków (zleceniodawca - zapłata wynagrodzenia, zleceniobiorca - nadzorowanie i koordynacja budowy). Inwestor zastępczy w budownictwie nie jest wykonawcą! Może się nim stać tylko na podstawie spisanej drugiej umowy o roboty budowlane. W umowie o zastępstwo inwestorskie można określić także inne obowiązki lub uprawnienia inwestora zastępczego np. ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

Umowę taką można podpisać na każdym etapie budowy albo jeszcze przed jej rozpoczęciem - wtedy do obowiązków inwestora zastępczego należeć może również opracowanie projektu, złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy itp.
Wydaje się, że z tego typu usług warto korzystać wtedy, gdy osoba chcąca wybudować jakiś budynek dysponuje odpowiednią ilością gotówki, ale brakuje jej czasu na dopełnianie wszelkich formalności. W takim wypadku usługi inwestora zastępczego są niezastąpione!

Zdjęcia naszego reportera

nieruchomości

deweloper

biura nieruchomości